મહેંદી

મહેંદી સાથે જોડાયેલ તમારી ભાવનાઓ ને જો તમે ક્યારેય કાગળ પર ઉતારી હોય તો કોમેન્ટ્સ માં લિંક જરૂરથી શેર કરશો.

Happiness is to try Mehndi without occasion 🙂
P.S. I know I am very good at it 😉

Advertisements

3 thoughts on “મહેંદી

  1. smarano ni mahendi ma mahekato prit no rang
    pal bhar no nahi janmo no che sang
    rang to bhusase samay na vahen thi
    aanad na laal ahsaas thi nikharto sada aa mahendi no rang

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s