લો, હવે તમે જાતે જોઈ શકશો તમારી રચનાઓ પ્રતિલિપિ પર

લો, હવે તમે જાતે જોઈ શકશો તમારી રચનાઓ પ્રતિલિપિ પર. જો તમે તમારી રચના પ્રતિલિપિ પર પ્રકાશિત કરાવેલ હોય તો ચિત્ર 1 માં દર્શાવ્યા મુજબ સર્ચ બોક્ષમાં તમારું નામ નાખો અને ચિત્ર 2માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તમારા સાહિત્યનો પ્રકાર સિલેક્ટ કરો. જલ્દી જ બીજા યુઝર ફ્રેન્ડલી ફીચર્સ આપની સેવામાં મોજૂદ થશે. આપના નિરંતરના સાથ અને સહકાર બદલ આપના આભારી છીએ.

http://www.pratilipi.com
Sahradayi Modi's photo.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s