Today’s read

‪#‎freeread‬ ‪#‎book‬
નિમિષા બેનની આ ટૂંકી વાર્તાઓ બહુ દિવસો સુધી જોયેલા નાના નાના સ્વપ્નોની હારમાળા હોય એવું પ્રતીત થાય છે. એક એવી લાગણીનો ઝંકાર જે સીધો જ ડાબા મગજને કોરીને અંદર જતો રે.જો એક વાંચવી શરૂ કરું તો બીજી પડતી મૂકાય નહિ એવી સરસ અને સરળ પ્રસ્તુતિ છે. આવો માણીએ એક હાથવગ થઇ ગયેલો ખજાનો.
http://www.pratilipi.com/nimisha-dalal/ne-achanak

A platform to discover, read and share your favorite stories, poems and books in a language, device and format of your choice.
PRATILIPI.COM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s