મોબાઇલની વાતમાં

#freeread #story
અત્યારે અચાનક કોનો ફોન હશે? સેલફોનની રિંગ વાગતાંની સાથે જ મારું મન દોડવા લાગ્યું. ઓફિસેથી ઘરે જવાની ઉતાવળ હતી. . મોબાઇલ હાથમાં લઈને જોયું તો વિનાયકનો ફોન હતો. અત્યારે એણે શા માટે ફોન કર્યો હશે….

“સર, હું વિનાયક બોલું છું. શાબ્દિ તમારી પાસે આવી છે?” એના અવાજમાં અધીરાઈ સાંભળી શકાતી હતી.

“ના ભાઈ, શાબ્દિ અત્યારે તો મારી પાસે નથી આવી.” મેં શાંતિથી કહ્યું.

“તો ક્યાં ગઈ હશે? સર, છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસમાં એ તમારી પાસે આવી હતી?”

“ના ભાઈ, વિનાયક! શું વાત છે? તારો અવાજ આટલો ગભરાયેલો કેમ લાગે છે?” મેં વાત જાણવા પૂછયું. ….
http://www.pratilipi.com/dr-kishor-pandya/mobile-ni-vaatma

મોબાઇલની વાતમાં (Mobile ni vaatma) | Pratilipi
A platform to discover, read and share your favorite stories, poems and books in a language, device and format of your choice.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s