પ્રતિલિપિના મંચ પર પ્રકાશિત ગુજરાતી વાર્તાઓમાં વાચકોની ટોપ ટેન પસંદ

અવનવા વિષયો પર રોજ પ્રકાશિત થતી ઢગલો વાર્તાઓમાં વાચકોએ ચૂંટી કાઢેલી ટોપ દસ વાર્તાઓ આપની સમક્ષ પેશ કરતા આનંદ અને પોતાપણાની મિશ્ર લાગણીઓનો અનુભવ થઇ રહ્યો છે.

બધા જ લેખકોને પ્રતિલિપિ પરિવાર તરફથી  ખુબ ખુબ  અભિનંદન.

1)  લેખક શ્રી  વિનોદ પટેલની વાર્તા  ” એક નવો સેલ્સમેન ” , અત્યાર સુધી 5424 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

2) લેખિકા શ્રી  નિમિષા દલાલની વાર્તા  ” પ્રેમ સંબંધ  ” , અત્યાર સુધી 1927 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

3) લેખક  શ્રી  નરેશ ડોડીયાની વાર્તા  ” અંતરની આગ   ” , અત્યાર સુધી 1663 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

4) લેખિકા શ્રી હેમશીલા મહેશ્વરીની વાર્તા  ” અધુરી જિંદગી ” અત્યાર સુધી  1457 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

5) લેખિકા શ્રી રેખા વિનોદ પટેલની વાર્તા  ” પ્રેમ માત્ર પ્રેમ છે  ” અત્યાર સુધી  1277 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

6) લેખિકા શ્રી  નિમિષા દલાલની વાર્તા  ” બિચારી  ” અત્યાર સુધી  1218 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

7) લેખક  શ્રી  ડૉ. કિશોર પંડ્યાની વાર્તા  ” શિર છત્ર  ” , અત્યાર સુધી 1090 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

8) લેખક  શ્રી  ડૉ.હિતેશ મોઢાની વાર્તા  ” એક શૃંગાર  ” , અત્યાર સુધી 990 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

9) લેખક  શ્રી તન્વય શાહની વાર્તા  ” એસ.એમ.એસ  ” , અત્યાર સુધી 930વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

10) લેખક શ્રી કિરણ વી. મેહતાની વાર્તા ” નિહારીકાનું વ્રત ” તથા લેખક શ્રી સાગર શાહની વાર્તા ” બાયનોકયુલર ” , અત્યાર સુધી 915 વાચકોએ વાંચીને વધાવી છે.

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s